28. jan, 2020

Tekst

Partiet for høyere skatter og avgifter-samt flere bomringer

("Et parti for folk flest")

Lysbakken hevder at Frp i realiteten ikke har noe annet valg enn å støtte SV i sakene, fordi han mener Frp på Stortinget har gitt uttrykk for motstand mot regjeringens politikk.

  • Stortinget ber regjeringen snarest fremme forslag om å reversere kuttene i uføretrygd.
  • Stortinget ber regjeringen snarest fremme forslag om å reversere kuttene i uføres barnetillegg.
  • Stortinget ber regjeringen snarest fremme forslag om å rette opp de siste åras kutt i kjøpekraften for mange alderspensjonister.
  • Stortinget ber regjeringen snarest fremme forslag om å reversere kuttene i arbeidsavklaringspenger
  • Stortinget ber regjeringen snarest fremme forslag om å reversere kuttene i overgangsstønaden for enslige forsørgere.
  • Stortinget ber regjeringen snarest fremme forslag om å reversere kuttene i brillestøtten for barn med alvorlige synstilstander.
  • Stortinget ber regjeringen snarest fremme forslag om å reversere kuttene for dem som er rammet av kuttene i stønad til bil for dem som er avhengig av det for å komme seg på butikken eller til legen.
  • Stortinget ber regjeringen snarest fremme forslag om å reversere de siste åras kutt i bostøtte.
  • Stortinget ber regjeringen snarest fremme forslag om å reversere kuttene i gratis fysioterapi for blant annet brannskadde.

- Det er på disse områdene Frp har lurt flest folk, vi snakker om særs brutale kutt i verdens rikeste land. Etter fagre løfter om å gjøre hverdagen til vanlige folk bedre, prioriterte Frp milliardærene høyest da de fikk makten, sier Lysbakken om forslagslista.