23. des, 2019

bistandsorganisasjonene som statens forlengede armer

Når statssekretærer blir generalsekretærer – bistandsorganisasjonene som statens forlengede armer

1
Bistandsorganisasjonene er ikke lenger frivillige organisasjoner. De er redskaper for UD og bedriver norsk utenrikspolitikk med milliarder på bok. Illustrasjon: Shutterstock

Av Eva Thomassen.

Det er flere som har stusset over hvorfor bistandsorganisasjonene ikke reagerer på politikken den norske regjeringen fører i Syria. Vi har stusset over at bistandsorganisasjonene mottar 13,5 milliarder i tilskudd fra UD til bruk i Syria og kun bruker disse pengene i områder kontrollert av terrorgrupper. 

Vi har stusset over at ikke fem øre av de 13.5. milliarder kronene har gått til å den syriske befolkningen. Til 95% av den syriske befolkingen som bor i områder kontrollert av regjeringen og den syriske hæren. Flere millioner av de internt fordrevne har rømt fra områdene norske NGOer gir bistand.  Vi har stusset over hvorfor ikke NGOene har skreket opp om de dødbringende sanksjonene Norge støtter. Vi har stusset over hvorfor de er så lydige over den norske regjeringens invasjon av Syria. Norges tette samarbeid med okkupasjonsmakten USA. Vi har stusset over hvorfor NGOene ikke protesterer mot regjeringens støtte til proxyhæren bestående av terrorister. 100.000 utenlandske terrorister, blant annet de norske ansiktskledde damene i Al-hol- leiren.

Kort sagt vi har stusset. Men, har vi egentlig grunn til å stusse over dette? Nei, vi har nok ikke det og her er en del av svaret. 

Lukrativ «idealisme»

Tar vi en titt på merittlista til lederne eller generalsekretærer som de ynder å titulere seg, så er båndene meget tette til det politiske Norge.

La oss ta en titt på lederne av de største NGOene i Norge: Norsk Folkehjelp, Kirkens Nødhjelp, Flyktningehjelpen, Redd Barna, CARE, Røde Kors får tilskudd fra UD.  Hva slags portefølje er det disse seks lederne har? Det de har til felles er at ingen av dem har søkt på jobbene sine. De har fått dem. Men, hvem ansetter ledere som skal forvalte milliarder av bistandskroner? Styret kanskje? Uansett. Hvor har disse lederne jobbet før de fikk tildelt jobber med inntekt på over en million? Hva slags bindinger har lederne til dem som overlater milliardene av bistandskronene til dem? Hvem er det regjeringen stoler på og hvorfor når de gir 13..5 milliarder bistandskroner til? Hvorfor frykter ikke regjeringen at pengene de gir til NGOene havner i «feil hender»? For eksempel i hendene på offentlig sektor i mottakerlandet. 

Hva er det disse lederne av NGOene har i portefølgen? Samtlige har tidligere vært statssekretærer. Mange har i tillegg sterke bånd til det politiske Norge. 

Norsk Folkehjelp:

 

Henriette Westhrin har siden 2016 vært generalsekretær i Norsk Folkehjelp.

Inntekt : 914.475,-

CV:

Fra oktober 2005 til 18. oktober 2007 var hun statssekretær i Miljøverndepartementet under statsråd Helen Bjørnøy, og hun var fra desember 2007 til 20. oktober 2009 statssekretær i Finansdepartementet, med ansvar for å følge opp næringsdepartementene. Hun ble fra 20. oktober 2009 statssekretær for statsråd Audun Lysbakken i Jens Stoltenbergs andre regjering.[2] Hun var statssekretær for miljøvernminister Bård Vegar Solhjell til regjeringsskiftet etter stortingsvalget i 2013[3].

Flyktningehjelpen

Foto: Wikimedia

Jan Egeland har vært generalsekretær i Flyktninghjelpen siden 2003. 

Inntekt: 1.350.000

Egeland var i  politisk rådgiver for utenriksminister Thorvald Stoltenberg, og var fra 1990 til 1997 statssekretær i Utenriksdepartementet

Kirkens Nødhjelp

 

Dagfinn Høybråten har vært generalsekretær i Kirkens Nødhjelp siden 2019

Inntekten er ikke oppgitt i dokumentene til Kirkens Nødhjelp. 

Høybråten var politisk rådgiver for kirke- og undervisningsminister Kjell Magne Bondevik 1983–1986, senere som statssekretær i Finansdepartementet 1989–1990, helseminister 1997–2000 og 2001–2004 samt arbeids- og sosialminister 2004 statsråd i Helsedepartementet fra 19. oktober 2001 til 18. juni 2004 da han ble statsråd i Arbeids- og sosialdepartementet frem til regjeringens avgang den 17. oktober 2005.

CARE

 

Gry Larsen ble generalsekretær i CARE i 2015

Lønn ikke oppgitt i årsrapporten.

Larsen ble utnevnt til politisk rådgiver for utenriksminister Jonas Gahr Støre da regjeringen Stoltenberg II overtok i 2005. 23. april 2009 ble hun utnevnt til statssekretær i samme departement etter at Raymond Johansen ble valgt til partisekretær i Arbeiderpartiet. Etter at Jens Stoltenbergs andre regjering måtte gå av etter valget 9. september 2013, har hun siden 1. januar 2015 vært generalsekretær i CARE Norge,

 

Redd Barna:

Birgitte Lange har vært generalsekretær siden 2018

Inntekt: 1.200.000

Har vært assisterende direktør i Utlendingsdirektoratet. Har tidligere vært ekspedisjonssjef i Kulturdepartementet og har hatt lederstillinger i Riksrevisjonen 

Foto: Røde Kors

Røde Kors

Robert Mood ble president i Røde Kors i 2018

Inntekt:1.165.000

I tillegg kommer NORWAC og Leger uten grenser som mottar millioner av kroner i tilskudd fra UD som de bruker i områder kontrollert av terrorgrupper som i Idlib.

Big Business

De største bistandsorganisasjonene i Norge hadde over 10 milliarder kroner i samlede inntekter i 2017. Organisasjonene har samlet opp en samlet bokført egenkapital på over fem milliarder kroner. Med andre ord er de gullgruver med mange milliarder på bok og i eiendommer.

Med milliarder på bok og milliarder i tilskudd fra UD er dette en skitten business som burde være et demokratisk problem. Men, kun hvis man synes norsk bistand er et dødbringende våpen i kriger Norge fører. Det er nok lettere å forvalte milliarder av kroner gitt av UD når de som skal forvalte dem kommer fra det offentlige Norge?


Frivillige organisasjoner som redskap for UD

I denne artikkelen skriver Pål Steigan:

Professor Terje Tvedt har gjort en grundig studie av den ideologiske endringa i Norge og norsk offentlighet i forholdet til omverdenen. Her har vi tidligere vist hvordan de «frivillige organisasjonene» er blitt kooptert av staten og omdannet til redskaper for norsk politikk, og særlig norsk utenrikspolitikk.

I 2003 skrev Terje Tvedt:

Sommeren 2014 gjorde journalister fra VG og E24 en jobb med å analysere de norske bistandsorganisasjonene. I en serie artikler viste de hvordan disse organisasjonene er blitt store, både i antall ansatte og i form av den kapitalen de forvalter.

Disse seks organisasjonene har i alt 800 ansatte, som er omtrent 20% av hva departementene har. De er altså ikke lenger frivillige organisasjoner i ordets egentlige betydning. De er profesjonelle byråkratier, som forvalter en del av statens inntekter, og som kan gjøre det så lenge de har statens gunst. De er det vi har kalt Kartellpartiets avleggere.


Så langt Steigan. Bistandsorganisasjonene er altså ikke lenger frivillige organisasjoner. De er UDs forlengede armer slik det går fram av Stortingsmelding 15 (2008–2009): 

Uten moral ingen moral. Da blir «varme tepper» et klamt våpen brukt mot det norske folk.

Kampanje
DEL 
Facebook
 
Twitter