29. okt, 2019

Tekst

 

Djupstaten kommer ut av skapet

0
Illustrasjon: Shutterstock

Begrepet djupstaten, eller Deep State, brukes for å beskrive de strukturene i en stat som holder det rådende maktsystemet oppe, uavhengig av de valgene velgerne gjør ved stemmeurnene. For ikke lenge siden ville du bli beskrevet som et «konspirasjonsteoretisk troll» eller noe liknende hvis du så mye som antydet at det finnes en djupstat i USA. Moon of Alabama har sett litt på hva ikke minst «the gray lady», New York Times har skrevet om dette de siste årene – og har oppdaget en helomvending så seint som høsten 2019.

NYT har benektet at det finnes noen djupstat i USA – for eksempel her og her og her og her og her.

Men så kom omslaget. Nå er det ikke bare slik at djupstaten eksisterer, men den er der og arbeider for vårt alles beste. 

They Are Not the Resistance. They Are Not a Cabal. They Are Public Servants.

Trump’s War on the ‘Deep State’ Turns Against Him

Og så i mer programmatisk form – argumentasjon for hvorfor vi må ha en djupstat:

The ‘Deep State’ Exists to Battle People Like Trump

Så ikke bare er det slik at djupstaten finnes, men den er der for vårt eget beste. Så slutt å benekte djupstaten. Omfavn, den er der for deg. 

En av dem som har skrevet mye om djupstaten i USA er en som sjøl har vært på innsida av den, nemlig den tidligere CIA-agenten Philip Giraldi. Han har en fortid som anti-terrorekspert og militær etterretningsoffiser i CIA. Han har jobbet for store korporasjoner i USA og som CIA-mann var han blant annet stasjonert i Tyrkia. Det er derfra han hentet begrepet “Derin Devlet» eller djupstaten. Giraldi var med på å etablere ei gruppe som kaller seg Veteran Intelligence Professionals for Sanity.

I artikkelen Deep State America fra 2015 forklarer han hva han mener med dette begrepet slik situasjonen er i USA.

Giraldis artikkel er også blitt kommentert i New York Times og begrepet, slik han definerer det, er blitt brukt av flere andre forfattere, som for eksempel Peter Dale Scott og Mike Lofgren.

Les også: USA: Djupstaten i trøbbel

I USA er det nyttig å studere pne kilder som på en god måte gir et innblikk i hvordan og gjennom hvem djupstaten utøver sin makt. Se på Council on Foreign Relations, overklassens virkelige parti i USA, så ser du mye av djupstaten i USA.

Council on Foreign Relations – Det virkelige partiet for overklassen i USA

Blant medlemmene i CFR finner vi

  • De fleste av USAs presidenter og visepresidenter fra begge partier
  • Nesten alle utenriksministre, forsvarsministre og finansministre i USA.
  • Mange høytstående militære kommandanter i USA og NATO
  • Nesten alle sikkerhetsrådgivere, CIA-direktørerFN-ambassadører, sjefer for The Federal Reserve, presidenter i Verdensbanken og direktører for National Economic Council
  • De fleste innflytelsesrike medlemmer av kongresse, fra begge partier.
  • Toppsjefer i mediaindustrien, toneangivende journalister og framtredende Hollywood-skuespillere.
  • Framtredende akademikere, særlig innen økonomi, utenrikspolitikk, samfunnsvitenskap, historie og journalistikk.
  • Toppsjefer for Wall Street-korporasjoner, politiske tenketanker, universiteter og NGOer.
  • Sentrale medlemmer av 9/11-kommisjonen og Warren-kommisjonen.

Og vi finner hele den økonomiske og politiske overklassen. Og vi finner deres tette forbindelser til mediene, til NGOene, til rustningsindustrien og ikke minst til mediene:

Kampanje
DEL 
Facebook
 
Twitter