9. des, 2018

Tekst

 

Demokrati. Hva er det?

Jeg mener det er viktig å vite :Hva er demokrati? Er demokrati noe konkret?

La oss se litt på dette. Hvis demokrati er noe konkret, og det burde det være. Hva så med det faktum at en stor del av Frankrikes befolkning nå lever på (Og også folk her i landet)  under fattigdoms grensen. Er det demokrati?

Hva er i tilfelle det motsatte av dette. I Sovjetunionen hadde befolkningen tilgang til gratis helsetjenester som gratis sykehus, gratis tannlege behandling, små husleier, gratis (Til og med med lønn) utdannelse. Bare for å nevne noe. Var dette noe konkret som kan kalles demokrati? Jeg mener det. Hva er det da det nye det nye kapitalistiske systemet gjør med disse demokratiske tingene? Svar: De fjerner dem!

Det siste nå er at pensjons alderen skal plaseres på samme nivå som døden i gjennomsnitt intrer. Er dette demokrati? Nå ser det ut som om grensen er nådd for russerne. Et flertall ønsker seg tilbake til Sovjet tiden.

Hva med friheten til å si hva du vil? Vel, så lenge du sier noe som kan passere uten at det får konsekvenser for makta, så kan du si hva du vil. Hvordan ville det fortone seg om folk i Sovjetunionen sa: Vi vil fjerne alle de demokratiske godene vi har til fordel for en liten klikk maffia folk?

De sier det ikke. De kaller det å ta fra folk deres demokratiske rettigheter å "Gjenomføre demokrati"!

Slik er det i Frankrike, Storbritania, USA og ellers over hele verden. Ordet Demokrati kan visst brukes til hva som helst!

Min hensikt er ikke å forherlige Sovjetunionen. Det var tross alt mange ting der som jeg syntes var ille. Eksempel på dette var kvinneundertrykkelsen i mange familier. Mitt inntrykk var at det å jule opp kona var ganske utbrett. Men dette kan vanskelig tilegnes Kommunistene. Det var vel heller rester fra fortidens samfunn.

I følge loven var alle kvinner likestilt med menn.

Josef Stalin har fått skylda for mange ting. De sier han er ansvarlig for milioner drepte. Bla annet blir hungersnøden i Sovjetunionen 1933 tillagt ham. Han var ansvarlig. Men var han det? Det var vel heller storbøndene (Kulakkene) som var ansvarlige da de produserte så lite at folk døde av sult. De var så fiendtlig innstilt til demokratsering av landbruket og skydde ingen midler selv om det førte til at millioner døde! 

Så fort Sovjetunionen var et faktum. Hva skjedde? 14 land med USA og Storbritania i spissen gikk til angrep på landet. De drepte alle de måtte få tak i som var for revolusjonen. Her kan det dreie seg millioner drepte. De støttet opp om de hvite (Levninger av Tsar veldet) Er det å undres over at Stalin og det store flertallet av folk i unionen hatet de hvite landsforæderne og vestens myrderier? Det måtte komme til et oppgjør i ettertid. På samme måte som det kom til et noppgjør her i landet etter den andre verdenskrigen. På samme måten som mange her i landet ble dømt for nær sagt ingenting skjedde nok det samme i Sovjetunionen.

Hvorfor kolapset Sovjetunionen? Jeg tror at det etterhvert utviklet seg et byråkrati i landet i likhet med hva som vi ser i EU. Statsledningen var fornøyd med tingenes tilstand. Landet stivnet i byråkratiets grep. Vi så hvordan den ene oldingen etter den andre ble styltet opp som "Leder" og døde i rask rekkefølge. Man må jo følge anseniteten må vite. Det hele var som en komedie!

Hva som siden fulgte vet vi jo alle.