21. aug, 2018

Tekst

Fra Dagbladet

1,658 millioner kroner pr. innbygger

Ny rekord i oljefondet

Verdien på det norske oljefondet nærmer seg 8 700 milliarder med stormskritt, og pensjonsfondet 9 000 milliarder kroner.

17. AUGUST 2018 KL. 13.33 
 

Etter lunsj passerte verdien 8 670 milliarder og snudde foreløpig litt ned igjen i overkant av 8 679 milliarder kroner.

Da er oljefondet også nært neste milepæl. Det skal trolig ikke mer til enn at den norske kronen holder seg svak (8,50 mot dollar, 9,68 mot euro og 10,80 mot pundet), og en liten oppgang på børsene i New York, før 8.700 milliarder kroner passeres.

Verdien av oljefondet økte i 2017 med 1.028 milliarder kroner til 8.488 milliarder, og ga en rekordavkastning på 13,7 prosent.

 

Langt foran skjema

Da regjeringen la fram statsbudsjettet 12. oktober i fjor la den til grunn at verdien ved utgangen av året ville være 7 898 milliarder kroner. Og ved utgangen av 2018 har regjeringen lagt til grunn at oljefondet skal ha en verdi på 8 224 milliarder kroner.

I statsbudsjettet viste framskrivingen av oljefondet at det var antatt å ha en verdi på 8 564 milliarder kroner ved inngangen til 2020. Det betyr at oljefondet allerede ved utgangen av 2017 lå nesten to år foran skjema.

Dekker alderspensjoner og mer til

Summerer man utenlandsdelen (8 679 mrd. kroner) og innenlandsdelen av pensjonsfondet (250,5 mrd. kroner pr. 30. juni), er den samlede verdien på statens pensjonsfond nå trolig på 8 930 milliarder kroner, tilsvarende 1,685 millioner kroner pr. innbygger i Norge.

Uten sammenlikning for øvrig utgjorde folketrygdens framtidige forpliktelser til alderspensjoner 8 201 milliarder kroner ved utgangen av 2017. Ved utgangen av 2018 er det anslått at forpliktelsene vil være på 8 521 milliarder kroner