8. mar, 2018

Tekst

 
BARNEFATTIDOM ØKER: Antallet barn som lever i familier med vedvarende lavinntekt øker, og er nå passert 100 000. SV mener økt barnetrygd er et viktig for å gjøre noe med dette. Foto: Credit: NadyaEugene / Shutterstock / NTB scanpix

 

- Første steg mot en mer rettferdig barnetrygd

SV har vunnet en liten delseier på Stortinget: De håper det skal lede til en endring som kan løfte flere barn ut av fattigdom.

4. MARS 2018 KL. 13.26 
 

(Dagbladet): SV har fremmet et forslag om å trappe opp barnetrygden for å få bukt med barnefattigdommen.

Det får de ikke gjennomslag for, men denne uka har de vunnet en liten seier i Stortinget:

Det skal nå utredes om barnetrygden skal holdes utenfor ved beregning av sosialhjelp.

- Dette er første steg i retning av en mer rettferdig barnetrygd, sier Freddy André Øvstegård, i barne og familiekomiteen som har fått alle stortingspartiene som er representert i komiteen med på forslaget.

- VIKTIG: Kari Elisabeth Kaski (SV) mener ordningen i dag visker ut effekten av barnetrygd i mange kommuner. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Store forskjeller

Det er store forskjeller i hvordan dette praktiseres i dag.

Mens Oslo og Bergen holder barnetrygden utenfor når de beregner sosialhjelp, gjør ikke Tromsø, Bodø, Stavanger eller Trondheim det.

Selv kommuner innen samme fylke, kan ha helt forskjellig praksis.

For eksempel regner ikke Østfold-kommunen Sarpsborg barnetrygden med som inntekt for familiene som trenger sosialhjelp, men det gjør derimot nabokommunen Fredrikstad.

Ble hentet av ambulanse midt på natta

En lovendring som holder barnetrygden utenfor slik at barnefamiliene får økt støtten med et beløp tilsvarende barnetrygden – i dag 970 kroner per barn – vil koste kommunene 430 millioner totalt.

- Får mindre enn de bør

- Vi ser at når man regner inn barnetrygd som inntekt, gjør at barnefamilier som mottar sosialhjelp får mindre penger enn de burde få og har behov for. Det visker ut effekten av barnetrygden. Og da snakker vi om de som har størst behov for å få de kontantytelsene for å sikre at de ikke er fattige, sier Kari Elisabeth Kaski (SV) som har fungert som parlamentarisk leder de siste månedene, i Lysbakkens fravær.

 
 

- I dag er det slik at det er ulike praksis, så det er av betydning hvilken kommune barna tilfeldigvis bor i. Vi har øftet dette lokalt mange steder, men vil få en lovendring slik at det blir likebehandling, sier hun.

Barnefattigdom øker

Bakteppet for forslaget er at antallet barn som vokser opp i familier som med vedvarende lavinntekt øker og i 2016 kom over 100 0000.

Satsene for barnetrygd har ikke vært justert siden 1996.

Statistisk sentralbyrå har regnet ut av 18 000 færre barn ville vokst opp i fattigdom hvis barnetrygden hadde vært justert opp i tråd med prisveksten siden 1996.

- Det er ganske mange barn det er snakk om. I 2016 var det 67 000 barn i familier som mottok sosialhjelp. 70 prosent av disse bor i en kommune som avkorter sosialhjelpen opp mot barnetrygden, påpeker Østegård.

- Resultatet kan være et skikkelig løft for de ungene, og et viktig steg i kampen mot barnefattigdom, mener han.