29. jan, 2018

Tekst

USA og Nord Korea.

Nord Korea er et lite land. Det har ca. 28 milloner inbyggere.

Til sammenligning har USA 330 millioner. Altså nesten 12 ganger så mange som Nord Korea.

Nord Korea har ingen olje forekomster. De er helt avhengig av import. Nord Korea er i likhet med Norge et land som er avhengig av handel med andre land.

Det er ikke derved sagt at landet er fattig. Etter hva jeg har forstått, finnes det rike forekomster av mineraler som verden trenger i landet.

I følge norsk leksikon: «Matmangel og omfattende underernæring har gjort seg gjeldende siden 1980-årene. Tørke, skadeflom og mangel på drivstoff og kunstgjødsel førte i 1990-årene til ren sult. Utenlandsk katastrofehjelp ble nødvendig.»

Når vi hører amerikanerne snakke hånlig om at landet ikke er i stand til å fø sine egne innbyggere, så utelater de hva årsaken var i nitti årene.

Fra store norske leksikon:»Bruttonasjonalproduktet (BNP) var i 2004beregnet til 1700 USD per innb.

Utenlandske investeringer ble forberedt i 1992–93 gjennom vedtak av lover om skattefritak og andre fordeler for utenlandske selskaper som etablerer seg i en spesiell økonomisk sone, Rajin-Sunbong, i den nordøstre delen av landet. Sonen ble åpnet i 1996, men investorene har vært avventende.

Regjeringen oppmuntrer utenlandske selskaper til å gå inn i felleseide selskaper sammen med Nord-Korea. I 1996 var et fåtall slike selskaper blitt etablert, stort sett med selskaper som eies av den koreanske minoriteten i Japan. Det første felleseide selskapet med en sørkoreansk partner (Hyundai) ble etablert 1992.

Den økonomiske situasjonen var i 1998–99 svært vanskelig, og industriproduksjonen ble stadig avbrutt pga. manglende energiforsyninger. Nord-Koreas leder, Kim Jong II, gav uttrykk for at han vil videreføre farens politikk med økonomisk og kulturell selvberging for landet, men pga. landets økonomiske krise har styresmaktene tatt imot økonomisk bistand fra andre land. I 1999 drev statseide foretak over 90 % av all økonomisk virksomhet i Nord Korea.

Turistbesøk ble lenge tillatt bare i nøye kontrollerte grupper. Siden tusenårsskiftet forsøker regjeringen å få inn hard valuta, og nye hoteller er åpnet, dertil et spillekasino i Pyongyang. Sørkoreanske Hyundai har siden 1998 kunnet sende turistgrupper med cruiseskip/jernbane til fjellstrøket Kumgang (Diamantfjellene). Inntil høsten 2005 hadde en million sørkoreanere og andre avlagt korte turistbesøk i Kumgang.»

Hva gjelder landets økonomiske og politiske system kan det være ulike meninger om. Det er ikke gjenstand for mine betraktninger.

Fra Leksikon: «De fleste av Koreas betydelige mineralforekomster ligger i Nord-Korea, som bl.a. har store forekomster av kull, jernmalm, bly, sink, kobber, tinn, sølv og gull. Gruvedriften har stagnert pga. foreldet teknologi, men Nord-Korea er likevel en av verdens største produsenter av magnesitt. Landet har en av verdens potensielt største gullgruver. Bergverk utgjorde 2004 8,4 % av BNP. De største kullfeltene ligger nord for Pyongyang, mens jernmalm bl.a. utvinnes nær Haeju ved sørvestkysten.»

Leksikon: « Sørkoreanske Samsung har her produsert TV-apparater for eksport. Et historisk toppmøte år 2000 banet vei for et storstilt felleskoreansk industrikompleks ved Kaesong, ca. 10 km nord for demarksjonssonen (DMZ). Det sørkoreanske Hyundai-konsernet er hovedaktøren. Den første fabrikken startet produksjon 2003. Oktober 2005 ble vei- og jernbaneforbindelsen mellom Koreastatene gjenåpnet som ledd i utviklingen av Kaesongprosjektet.»

Videre har Nord Korea en stor produksjon av tekstiler. De har også et utviklet fiske og eksporterer det meste til Kina.

Dette var litt om Nord Koreas økonomi. Det som først og fremst opptar folk nå om dagen er Nord Koreas atom og rakett våpen. Hvorfor har landet utviklet slike våpen? Svaret får du om du ser på USA og Syd Koreas politikk. To ganger i året holder de millitær øvelser som simulerer angrep på N Korea. N koreanerne kan aldri vit om dette er simulert eller et angrep forestående. De må derfor hele tiden være på tå hev. Her er forklaringen på N Koreas hær på mer enn 1 million mann. Det sier seg selv at å holde en slik stor hær for et lite land er økonomisk drepende. Videre har de sett hva som skjedde med land som Lybia når de gjorde den store feilen å stole på amerikanerne. Det samme gjelder russerne. De trodde på dem når amerikanerne hevdet NATO ikke ville bevege seg øst for Tyskland. Nord Korea har lært.

Ladets rakett og atomvåpen er utviklet for å avskrekke USA fra å gå til angrep.

Amerikanerne tror de kan nøytralisere Nord Korea ved å bruke såkaldte slagmark atomvåpen. Det de kanskje har glemt i farta er at Nord Koreas våpen ikke er små, men har blitt større og større. Ved et angrep blir atom knappen i N.K. øyeblikkelig aktivert. Rakettene vil være på vei mot USA.

Hvilke følger vil dette få for USA og resten av verden? Total katastrofe! Det samme gjelder selvagt for Nord Korea.

Amerikanerne forlanger at N. Koreanerne må være enige om å avvikle sine atomvåpen før det kan komme i stand forhandlinger. De forlager altså at før forhandlinger skal resultatet ligge på bordet! Det går vel litt rundt i de amerikanske hoder. Dessuten har N. Koreanerne sagt klart fra at de aldri vil gi fra seg sine våpen.

Atom våpen har bare vert i bruk en gang. Det var den gang amerikanerne hadde monopol på slike våpen. Amerikanerne har gjentagne ganger truet N. Korea med atomvåpen. Hvem er farlige her?! Senest i går kveld (18 Januar) så og hørte jeg en amerikansk general snakke om et første slag mot N.K. MED ATOMVÅPEN! Man kan spørre seg: Er hele det amerikanske establisemanget bestående av Psykopater?!

USA

Hvordan står det til med dette landet? Mer enn halvparten av innbyggerne lever i fattigdom eller nær fattigdom. Ti tusener av bedrifter har flyttet til lavkost land for å øke sine profitter. Det blir fler og fler byer som minner om slagmarker. Mer enn halvparten av stats budgettet brukes til millitære formål. De har ikke slike elementære ting som et offentlig gratis helsevesen. De har ikke et pensjons system som sikrer folk en pensjon. Millioner har blitt kastet ut av sine hus på grunn av arbeidsløshet og vanvittige spekulasjoner. Folk som er i arbeid tjener det samme som eller mindre enn for 40-femti år siden. Landet har en gjeld som de selv erkjenner de aldri vil bli i stand til å betale tilbake. Kort sagt et land på knærne!

I tillegg har de nå fått en president som omtaler seg selv som et geni! (SIC!)

Verden er i dag en farlig plass å befinne seg! Årsaken er kapitalismem, NATO og USA.