15. apr, 2016

Tekst

 

EØS

Landsforæderi 

Å er landsforæderi for no a?

Det er å undergrave landets selvstendighet

Så er det å undergrave stortingets selvstendighet

Så er det å gå andre makters ærend

Ja, de dærre kommunista er fæle!

EØS

Å er EØS for noe a?

Det er en begrenset avtale 

Som ikke undergraver vår selvstendighet

Som ikke undergraver stortingets selvstendighet

Som ikke holder tilbake opplysninger for stortinget

Som ikke holder tilbake opplysninger for folket

Som sikrer oss full sysselsetting

Som sikrer oss mot sykdommer 

som rabies, munn og klovsyke,

ku galskap m.m

Som sikrer at polet skal bestå

Som sikrer at vi selv bestemmer

sånt som bredden på veiene våre

hvor langt sjegg Julenissen skal ha osv. osv.

Ja, kort sakt sikrer oss

Å sånn nå!

                                                ikke sånn dærre Stalin 
                                                
                                                opplegg altså!