4. apr, 2016

Tekst

Etnosentrisme

 

Vi sørger

Roper mot vår Gud

Hvorfor?! Hvorfor?!

Det ene elskede barn

 

Vi sørger

Roper mot vår Gud

Hvorfor?! Hvorfor?!

De tretti elskede barn

 

Vi ser bort

Lever, smiler

Er demokrater

Vi sulter i hjel 

fem hundre tusen barn

Ser Gud bort?