Blogg

11. des, 2018
9. des, 2018

 

Demokrati. Hva er det?

Jeg mener det er viktig å vite :Hva er demokrati? Er demokrati noe konkret?

La oss se litt på dette. Hvis demokrati er noe konkret, og det burde det være. Hva så med det faktum at en stor del av Frankrikes befolkning nå lever på (Og også folk her i landet)  under fattigdoms grensen. Er det demokrati?

Hva er i tilfelle det motsatte av dette. I Sovjetunionen hadde befolkningen tilgang til gratis helsetjenester som gratis sykehus, gratis tannlege behandling, små husleier, gratis (Til og med med lønn) utdannelse. Bare for å nevne noe. Var dette noe konkret som kan kalles demokrati? Jeg mener det. Hva er det da det nye det nye kapitalistiske systemet gjør med disse demokratiske tingene? Svar: De fjerner dem!

Det siste nå er at pensjons alderen skal plaseres på samme nivå som døden i gjennomsnitt intrer. Er dette demokrati? Nå ser det ut som om grensen er nådd for russerne. Et flertall ønsker seg tilbake til Sovjet tiden.

Hva med friheten til å si hva du vil? Vel, så lenge du sier noe som kan passere uten at det får konsekvenser for makta, så kan du si hva du vil. Hvordan ville det fortone seg om folk i Sovjetunionen sa: Vi vil fjerne alle de demokratiske godene vi har til fordel for en liten klikk maffia folk?

De sier det ikke. De kaller det å ta fra folk deres demokratiske rettigheter å "Gjenomføre demokrati"!

Slik er det i Frankrike, Storbritania, USA og ellers over hele verden. Ordet Demokrati kan visst brukes til hva som helst!

Min hensikt er ikke å forherlige Sovjetunionen. Det var tross alt mange ting der som jeg syntes var ille. Eksempel på dette var kvinneundertrykkelsen i mange familier. Mitt inntrykk var at det å jule opp kona var ganske utbrett. Men dette kan vanskelig tilegnes Kommunistene. Det var vel heller rester fra fortidens samfunn.

I følge loven var alle kvinner likestilt med menn.

Josef Stalin har fått skylda for mange ting. De sier han er ansvarlig for milioner drepte. Bla annet blir hungersnøden i Sovjetunionen 1933 tillagt ham. Han var ansvarlig. Men var han det? Det var vel heller storbøndene (Kulakkene) som var ansvarlige da de produserte så lite at folk døde av sult. De var så fiendtlig innstilt til demokratsering av landbruket og skydde ingen midler selv om det førte til at millioner døde! 

Så fort Sovjetunionen var et faktum. Hva skjedde? 14 land med USA og Storbritania i spissen gikk til angrep på landet. De drepte alle de måtte få tak i som var for revolusjonen. Her kan det dreie seg millioner drepte. De støttet opp om de hvite (Levninger av Tsar veldet) Er det å undres over at Stalin og det store flertallet av folk i unionen hatet de hvite landsforæderne og vestens myrderier? Det måtte komme til et oppgjør i ettertid. På samme måte som det kom til et noppgjør her i landet etter den andre verdenskrigen. På samme måten som mange her i landet ble dømt for nær sagt ingenting skjedde nok det samme i Sovjetunionen.

Hvorfor kolapset Sovjetunionen? Jeg tror at det etterhvert utviklet seg et byråkrati i landet i likhet med hva som vi ser i EU. Statsledningen var fornøyd med tingenes tilstand. Landet stivnet i byråkratiets grep. Vi så hvordan den ene oldingen etter den andre ble styltet opp som "Leder" og døde i rask rekkefølge. Man må jo følge anseniteten må vite. Det hele var som en komedie!

Hva som siden fulgte vet vi jo alle.

4. des, 2018

Franske parlamentarikere, vi sender dere folkets direktiver, slik at dere kan gjøre dem til lover.

Parlamentarikere, få vår stemme hørt i nasjonalforsamlingen!

Adlyd folkets vilje! Gjennomfør disse direktivene:

 • Null hjemløshet: HASTESAK.
 • Mer progressiv inntektsskatt, det vil si flere nivåer.
 • Minimumslønn på 1300 euro netto.
 • Fremming av småbutikker i landsbyer og bykjerner. Stopp bygging av store kjøpesentre rundt store byer som kveler småbutikker, og mer gratis parkering i bysentrene.
 • Et stort program for etterisolering av leiligheter, for å fremme miljøet og hjelpe husholdninger å spare.
 • Skattepolitikk: De STORE (McDonalds, Google, Amazon, supermarkeder …) skal betale MYE og de små (håndverkere, små og mellomstore bedrifter) betale LITE.
 • Et enhetlig system av sosial sikkerhet for alle (inkludert håndverkere og små selvstendig næringsdrivende). Slutt på egen sosialforsikring for selvstendig næringsdrivende (RSI).
 • Pensjonssystemet må forbli solidarisk og derfor bli offentlig. Ingen pensjonspoeng.
 • Stopp økningen i drivstoffskatt.
 • Ingen pensjon under 1200 euro.
 • Alle folkevalgte har rett til median-lønn. Hans/hennes reiseutgifter overvåkes og, hvis berettiget, refunderes. Rett til kostgodtgjørelse og feriepenger.
 • Lønningene, pensjonene og de sosiale utbetaltingene til alle franskmenn skal indekseres etter inflasjonen.
 • Beskyttelse av fransk industri: Forbud mot utflytting. Beskyttelse av vår industri betyr å beskytte vår kunnskap og våre jobber.
 • Slutt med at arbeidstagere kan hentes inn fra utlandet med utenlandske arbeidsbetingelser. Det er ikke normalt at noen som jobber på fransk territorium ikke skal ha samme lønn og rettigheter. Enhver person som har lov til å arbeide på fransk territorium må behandles som en fransk statsborger, og arbeidsgiveren må betale dem på samme måte som en fransk arbeidstager.
 • Beskyttelse av sysselsetting: Begrensning av midlertidige ansettelseskontrakter i store selskaper. Vi ønsker flere permanente kontrakter.
 • Avskaffelse av «skattekreditt for fremming av konkurranse og sysselsetting», (CICE). Bruk av disse pengene til å fremme en fransk bilindustri basert på brenselceller (virkelig økologisk, i motsetning til elektriske biler).
 • Slutt på innstrammingspolitikken.
 • Slutt på renteavdrag på illegitim gjeld og begynnelsen av en gjelds-tilgivelse – uten å bruke fattige og mindre fattiges midler, men ved å finne de 80 milliarder euroene i skatteunndragelser.
 • Få slutt på årsakene til ufrivillig migrasjon.
 • Korrekt behandling av asylsøkere. De har rett til bolig, sikkerhet, ernæring og utdanning for mindreårige. Samarbeid med FN om å etablere mottakssenter i mange land rundt om i verden, i avventing av utfallet av asylsøknader.
 • Repatriering av avviste asylsøkere til opprinnelseslandet.
 • Gjennomføring av en reell integrasjons-politikk. Å leve i Frankrike betyr å bli franskmann – franskkurs, kurs i fransk historie og samfunns-utdanning, med diplom på slutten av kursene.
 • Lovbestemt maksimumslønn på 15.000 euro.
 • Skaping av arbeidsplasser for de arbeidsledige.
 • Økning i sosiale ytelser for funksjonshemmede.
 • Kontroll av leiepriser. Flere leiligheter med moderat leie – spesielt for studenter og arbeidstakere i usikre jobber.
 • Forbud mot salg av land og eiendeler eid av staten – vannkraftverk, flyplasser og så videre.
 • Konsekvent tilførsel av midler til rettsvesenet, politi, gendarmeri og hæren.
 • Lønn eller avspasering for politifolks overtid.
 • Bruk av alle bompengeinntekter til vedlikehold av motorveier og riksveier i Frankrike og for trafikksikkerhet.
 • Fordi gass- og elektrisitetsprisene har steget siden privatiseringen, vil vi ha begge tilbake i offentlige hender, og prisene senkes tilsvarende.
 • Umiddelbart slutte å legge ned små jernbanestrekninger, stengning av postkontor , skoler og barselavdelinger.
 • Velvære for eldre. Forbud mot profitt på bekostning av eldre mennesker. I stedet for «grått gull», «grå velvære».
 • Maksimalt 25 elever per klasse fra barnehagen til videregående.
 • Nødvendige midler skal brukes til psykiatri.
 • Folkeavstemninger skal inngå i grunnloven. Opprettelse av et forståelig og effektivt nettsted, overvåket av et uavhengig tilsynsorgan, der folk kan foreslå lover. Hvis et slikt forslag mottar 700.000 signaturer, må det debatteres og, når det er hensiktsmessig, suppleres av nasjonalforsamlingen. Nasjonalforsamlingen er forpliktet til å sende det hele til en folkeavstemning – ett år etter datoen da de 700.000 signaturene var innsamlet.
 • Gå tilbake til et 7-års mandat for republikkens president.
 • Valg av parlamentsmedlemmer to år etter valget av president vil sende et positivt eller negativt signal til republikkens president om hans/hennes politikk. Dette vil bidra til å få folkets stemme hørt.
 • Pensjon ved fylte 60 år. Rett til pensjon i en alder av 55 år for alle personer som jobber hardt fysisk – for eksempel murere eller slakteriarbeidere.
 • Forlengelse av systemet for tilskudd for barnepass (Pajemploi) fra barnets 6. år opp til barnets 10. fødselsdag.
 • Fremming av godstransport på jernbane.
 • Ingen kildeskatt.
 • Slutt på livslang lønn til tidligere presidenter.
 • Forbud mot at selgere kan kreve gebyr for betaling med kredittkort.
 • Beskatning av bruk av diesel og parafin i skipsfarten.
1. des, 2018
28. nov, 2018